تبلیغات
 پرنیان پاییزی - سادگی جرم نیست..

بس نیست...؟

این همه زندگیه به ظاهر لاكچرى كافى نیست؟

اینهمه دورِ همى هاى مه آلود!

اینهمه آرمِ ماشینهاى میلیاردى كه خیلى اتفاقى در كنار عكسهایتان میدرخشد!

اینهمه رستورانهاى گرانقیمت!

اینهمه عكسهاى كات شده كسی كه كنارتان ایستاده را حذف كردن!

اینهمه اندام تراشیده!

اینهمه متل قو!

باور كنید هرچیزى حدى دارد...

بعد مینالیم كه چرا ما را بخاطرِ خودمان نمیخواهند!

مگر سادگى جرم است؟امتحان كنید؛

یك مدت ساده باشید و بى آلایش زندگى كنید

عكسهاى خودِ واقعى تان را به اشتراك بگذارید!

بگذارید اگر از عكسهایتان عاشقتان میشوند،

عاشقِ سادگى تان شوند...

"باور كنید سادگى جرم نیست"

#سادگی_جرم_نیست...

#علی_قاضی_نظام
تاریخ : شنبه 13 آذر 1395 | 12:30 ق.ظ | نویسنده : پرنیان نیک اندیش | نظرات