تبلیغات
 پرنیان پاییزی - کوچه دلم

درﺣﻮاﻟﯽ ﮐﻮﭼﮫـ دﻟﻢ،

ﮔﻨﺠﺸﮕﺎنَ ﺳﺮگردان ﺑﮫـ دورﺳﺮم ﻣﯿﭽﺮﺧﻨﺪ !

آﺳمان ﭼﺸﻤﺎﻧم اﺑﺮﯾﺴﺖ و ﮔﺎھـ ﭘُﺮ ﻣﯽَﺷﻮد از ﺑﺎرِش های ﺳﯿﻞ آﺳﺎ ...


تاریخ : شنبه 25 اردیبهشت 1395 | 08:55 ق.ظ | نویسنده : پرنیان نیک اندیش | نظرات